Our Associates

Dhanraj Baid Jain college, Chennai

Shri Shankarlal Sundarbai shasun Jain college for women,Chennai

Mannar Tirumalai Naicker college, Madurai

Saveetha School of Law,chennai